Tiêu chuẩn IEC về thiết bị điện, điện tử (tiếng Việt)

Danh sách các tiêu chuẩn IEC về thiết bị điện, điện tử được dịch sang tiếng Việt:

(Nếu các bạn chưa tìm thấy tài liệu phù hợp, đừng ngại liên hệ với chúng tôi)

Máy điện quay – Rotating Electrical Machines

 1. IEC 60034-1:2014 Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance
 2. IEC 60034-2-1:2007
 3. IEC 60034-3:2007 Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines
 4. IEC 60034-5 Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) – Classification
 5. IEC 60034-7 Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code)
 6. IEC 60034-8 Terminal markings and direction of rotation
 7. IEC 60034-9 Noise limits
 8. IEC 60034-11 Thermal protection
 9. IEC 60034-14 Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher – Measurement, evaluation and limits of vibration severity

Máy biến đổi đo lường – Instrument Transformers

 1. IEC 61869-1 General requirements
 2. IEC 61869-2 Additional requirements for current transformers
 3. IEC 61869-3 Additional requirements for inductive voltage transformers
 4. IEC 61869-4 Additional requirements for combined transformers
 5. IEC 61869-5 Additional requirements for capacitor voltage transformers

Đang tiếp tục cập nhật….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *